Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o zacieśnienie dobrosąsiedzkiej, przyjacielskiej współpracy między Ukrainą i Polską.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski apeluje o zacieśnienie dobrosąsiedzkiej, przyjacielskiej współpracy między Ukrainą i Polską.

Zwracamy się do Rządów obu państw o wykorzystanie możliwości, jakie wynikają ze wspólnej historii i wzajemnego sąsiedztwa.

Ścisła współpraca obu niepodległych państw o dużym potencjale gospodarczym i kulturowym, leżących w sercu Europy, jest szansą dla rozwoju Ukrainy i Polski, w tym Małopolski. Proponujemy aby samorządy terytorialne obu państw - a szczególnie miasta, gminy w Małopolsce nawiązały partnerską współpracę z miastami i gminami na Ukrainie.

Wyjazd 150 Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych z Małopolski na Ukrainę, organizowany przez SGM w czerwcu 1997 roku służy lepszemu poznaniu i współpracy.

Kazimierz Gąsior
Przewodniczący VIII Walnego Zebrania SGM
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnobrzegu