Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko XXVIII Walnego Zebrania Członków SGiPM o kierunkach wielowymiarowego rozwoju

Stanowisko, plik pdf >>>