Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Władze 7 Kadencji

Przewodniczący SGiPM (wybrany na XXVIII WZD w Krakowie 9 października 2015 r.):

Kazimierz Barczyk

Członkowie Zarządu SGiPM (wybrani na XXVIII WZD w Krakowie 9 października 2015 r.):

Robert Choma - Prezydent Przemyśla (woj. podkarpackie)
Grzegorz Gotfryd - Wójt Szerzyn
Małgorzata Gromala - Wójt Podegrodzia
Wacław Gregorczyk - Burmistrz Krzeszowic
Henryk Juszczyk - Pełnomocnik Prezydenta Bialska-Białej (woj. śląskie)
Kazimierz Koprowski - Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa
Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Artur Kozioł - Burmistrz Wieliczki
Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski
Małgorzata Małuch - Wójt Sękowej
Dariusz Marczewski - Burmistrz Miechowa
Witold Morawiec - Wójt Olesna
Józef Mroczek - Wicestarosta Bocheński
Ryszard Nowak - Prezydent Nowego Sącz
Sławomir Paterek - Wójt Gnojnika
Stanisław Rybak - Wójt Koszyc
Adam Samborski - Wójt Racławic
Andrzej Saternus - Burmistrz Chełmka
Wacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa (woj. świętokrzyskie)

Członkowie Komisji Rewizyjnej SGiPM (wybrani na XXVIII WZD w Krakowie 9n października 2015 r.):

Paweł Knafel - Burmistrz Słomnik
Kazimierz Olearczyk - Wójt Bolesławia
Łukasz Palarski - Wójt Zembrzyc
Piotr Śreniawski - Przewodniczący Rady Gminy Oświęcim
Grzegorz Wawryka - Burmistrz Brzeska
Zbigniew Wojas - Wójt Gdowa
Krzysztof Wołos - Z-ca Wójta Wielkiej Wsi

*********

KOMUNIKAT

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski informuję, że ukonstytuował się nowy Zarząd SGiPM. Zgodnie ze Statutem SGiPM na Wiceprzewodniczących Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

1. Robert Choma - Prezydent Przemyśla
2. Artur Kozioł - Burmistrz Wieliczki
3. Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
4. Małgorzata Małuch - Wójt Sękowej
5. Ryszard Nowak - Prezydent Nowego Sącza

Sekretarzem Zarządu został Józef Mroczek - Wicestarosta Bocheński, a Skarbnikiem Wacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SGiPM został Kazimierz Olearczyk - Wójt Bolesławia, a Sekretarzem KR Paweł Knafel - Burmistrz Słomnik.

Wcześniej podczas XXVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk wygrał wybory na przewodniczącego SGiPM na kolejną czteroletnią kadencję.

Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor SGiPM
Kraków, 18 listopad 2015 r.