Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Beatyfikacja Jana Pawła II jeszcze w tym roku?

Prawdopodobnie już pod koniec października odbędzie się decydujące posiedzenie komisji kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Tym samym proces beatyfikacyjny polskiego papieża w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych może zakończyć się jeszcze w tym roku.

Według nieoficjalnych doniesień, po aprobacie dla kontynuowania procesu beatyfikacyjnego ze strony teologów, co miało miejsce jeszcze przed wakacjami, należy się teraz spodziewać szybkiej dyskusji kardynałów. Równocześnie trwają prace nad dokumentacją, dotyczącą domniemanego cudu uzdrowienia, przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II. I w tym przypadku prace mają przebiegać sprawnie.

Posiedzenie komisji kardynałów zakończy się definitywnym głosowaniem nad propozycją wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze. Następnie zostanie ona przekazana Benedyktowi XVI. Wtedy brakować będzie już tylko jego podpisu pod dekretem beatyfikacyjnym.