Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podarujmy dzieciom lato - Kraków 2005

To już VI edycja tej Akcji. Jak co roku Stowarzyszenie przygotowało wakacyjny wypoczynek dzieci polskich ze Wschodu. Do Krakowa przyjechało 100 dzieci polskich z Ukrainy, Białorusi, Królewca i Bukowiny Rumuńskiej. Akcją objęto najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje i język. W ramach pobytu dzieci zwiedzą Kraków (Wawel, Kazimierz, Muzeum Czartoryskich, Muzeum Narodowe), Częstochowę (wizyta na Jasnej Górze połączona z Mszą Świętą w intencji dzieci), Wieliczkę.

Akcja corocznie odbywa się pod honorowym patronatem Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego- Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego- Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa- Prof. Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego SGiPM - Kazimierza Barczyka. Akcja jest przeprowadzana przy wsparciu Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a także sponsorów. Od kilku lat w Akcji, jako Złoty Sponsor, uczestniczy p. Andrzej Jakubik - były radny Miasta Krakowa i działacz" Solidarności".

Powitanie dzieci z Królewca, Białorusi, Ukrainy, Bukowiny Rumuńskiej nastąpiło 18 lipca 2005 roku w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.