Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Z kombatantami o nowym Muzeum Armii Krajowej

We wtorek, 1 marca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" poświęcone koncepcji scenariusza ekspozycji i aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK (m.in.) prezes Okręgu Małopolska ŚZŻ AK mec. Ryszard Brodowski, przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk, wojewoda Stanisław Kracik, oraz autor zwycięskiego projektu ekspozycji muzealnej Krzysztof Lang.

Jak poinformował Adam Rąpalski, dyrektor Muzeum Armii Krajowej, prace budowlano-montażowe przy nowym budynku muzeum powinny zakończyć się - zgodnie z planem - wiosną bieżącego roku. Dyrekcja Muzeum AK zamierza zainaugurować działalność w zmodernizowanej siedzibie wystawą pamiątek historycznych ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie. Otwarcie Muzeum AK w nowej siedzibie ma nastąpić 8 maja, w rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Powierzchnie wystawiennicze muzeum w zrewaloryzowanym budynku zajmą ok. 2500 metrów kwadratowych na trzech poziomach (piwnica, parter, piętro). Całkowita wartość projektu inwestycyjnego Muzeum AK pod nazwą "Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej" wyniosła ok. 35,34 mln zł. 85 procent tej kwoty stanowi dofinansowanie ze środków UE przyznanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała część kosztów przedsięwzięcia pokryta została przez Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Jak zwrócił uwagę mecenas Ryszard Brodowski, w przygotowywanej ekspozycji ważne jest podkreślenie, które tereny Polski były objęte szczególnie gęstą siatką organizacji partyzanckich. Jerzy Kruzenstern, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział Kraków, zaznaczył, że ekspozycja musi w należyty sposób uwypuklać działalność AK na wileńszczyźnie i nowogródczyźnie, gdzie aktywność brygad akowskich była bardzo wysoka, a także zwracać szczególną uwagę na okres powojenny - skazanie na śmierć wielu najlepszych Polaków, m.in. generała "Nila".

- To wzruszająca chwila. Gdyby nie wasza niezłomna postawa, nie byłoby Solidarności - podkreślił Wojciech Grzeszek, przewodniczący Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność".

- W ramach tego muzeum musimy jak najlepiej pokazać dzieje Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, dwóch fenomenów w skali światowej - mówił Kazimierz Barczyk.

za: UMWM

Informacja o Żołnierzach Wyklętych i planach nowej ekspozycji Muzeum AK w Kronice TVP Kraków >>>