konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
  Aktualności
 Posiedzenie Komitetu Budowy Centrum Muzyki
W trakcie spotkania Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie Kazimierz Barczyk poinformował, że zamiana działek pod budowę CM między Samorządem WM a Agencją Mienia Wojskowego zostanie niebawem sfinalizowana.   więcej  >>
 Twierdza Kraków na liście UNESCO?
W niedługim czasie system austro-węgierskich fortyfikacji w Krakowie i okolicach może zostać wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na ten temat m.in. rozmawiano podczas konferencji "Twierdze Kraków i Przemyśl" zorganizowanej przez SGiPM.   więcej  >>
 Poznaliśmy Liderów Małopolski 2017
SGiPM w ramach Konkursu "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2017 w Małopolsce - Lider Małopolski", wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życi, inwestycje czy ekspansywne firmy z Małopolski.   więcej  >>
  Kalendarz
19.04.2018
Ustalenie odpłatności za dom pomocy społecznej. Szkolenie organizowane przez SGiPM
25.04.2018
Fundusze Unii Europejskiej do 2020 roku. Konferencja Samorządowa
  Uchwały SGiPM
Apel w sprawie priorytetowego rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
Stanowisko w sprawie przeprowadzanych zmian w ustawach o samorządzie terytorialnym
Stanowisko w sprawie budowy stu nowych przystanków i parkingów Szybkiej Kolei Aglomeracyjn
Stanowisko w sprawie utworzenia Szlaku Armii Krajowej w Polsce
  O Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Została założona w 1991 r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatow z terenu wojewodztw: małpolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej, umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi wśród mieszkańców regionu, a także promocja Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą. SGiPM reprezentuje gminy i powiaty wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Od 1992 r. Stowarzyszenie wydaje kolorowy kwartalnik "Wspólnota Małopolska". Od 1995 r. nadaje tytuł Małopolanina Roku. Od kilkunastu lat organizuje doroczne plebiscyty m.in. na Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce oraz akcje charytatywne, m.in. "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu". SGiPM aktywne jest także na forum ogólnopolskim, działając w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, której było członkiem-założycielem.   więcej  >>
  Partnerzy
                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski