konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
  Aktualności
 SOSEXPO - Forum Gospodarki Odpadami
1 lutego 2018 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa podczas VII Międzynarodowego Forum Gospodarki odpadami SOSEXPO. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób.    więcej  >>
 Poznaliśmy Małopolan Roku 2017
Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski oraz arcybiskup Grzegorz Ryś podczas XXVII spotkania opłatkowego Samorządów Małopolski i Polski ogłoszeni zostali Małopolanami Roku 2017.   więcej  >>
 Jak zwalczać i kontrolować smog - konferencja
Od początku swej działalności SGiPM zabiega o aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wyrazem tego była m. in. konferencja "Jak zwalczać i kontrolować smog. Inteligentny system pomiaru czystości powietrza - sensory w każdej wiosce Małopolski".   więcej  >>
  Kalendarz
01.03.2018
Seminarium Samorządowe: Zdrowy budynek = zdrowi mieszkańcy = zdrowe miasto
  Uchwały SGiPM
Apel w sprawie priorytetowego rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
Stanowisko w sprawie przeprowadzanych zmian w ustawach o samorządzie terytorialnym
Stanowisko w sprawie budowy stu nowych przystanków i parkingów Szybkiej Kolei Aglomeracyjn
Stanowisko w sprawie utworzenia Szlaku Armii Krajowej w Polsce
Stanowisko w sprawie uhonorowania w roku 2018 100-lecia odzyskania niepodległości
  O Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Została założona w 1991 r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatow z terenu wojewodztw: małpolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej, umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi mieszkańców regionu, a także promocja Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą. SGiPM reprezentuje gminy i powiaty wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Od 1992 r. Stowarzyszenie wydaje kolorowy kwartalnik "Wspólnota Małopolska". Od 1995 r. nadaje tytuł Małopolanina Roku. Od kilkunastu lat organizuje doroczne plebiscyty m.in. na Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce oraz akcje charytatywne, m.in. "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu". SGiPM aktywne jest także na forum ogólnopolskim, działając w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, której było członkiem-założycielem.   więcej  >>
  Partnerzy
                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski