konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
  Aktualności
 Opłatek SGiPM. Poznaliśmy Małopolan Roku 2016
Podczas Noworocznego Spotkania Opłatkowego Samorządów Małopolski i Polski przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk ogłosił nazwiska Laureatów Tytułu Małopolanina Roku 2016. Zostali nimi prof. Jacek Purchla i Mieczysław Gil.    więcej  >>
 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
SGiPM apeluje do wszystkich Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych o przypomnienie w swoich środowiskach lokalnych osób zaangażowanych w działalność opozycyjną, przede wszystkim pokolenia "Solidarności" - często cichych bohaterów minionych zdarzeń.   więcej  >>
 Fenomen Światowych Dni Młodzieży
Światowe Dni Młodzieży zmieniły postrzeganie Polski w świecie, zmieniły też młodych ludzi, mówili uczestnicy zorganizowanej 2 grudnia w Krakowie przez SGiPM Konferencji "ŚDM 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny".   więcej  >>
  Kalendarz
19.01.2017
Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w praktyce orzeczniczej - szkolenie
26.01.2017 - 27.01.2017
Drogi betonowe w gminach i powiatach. Technologia - prawo - finanse. Konferencja Samorządowa
02.02.2017
VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce
  Uchwały SGiPM
Apel SGiPM w związku z powołaniem Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji
Stanowisko na Konferencję Szybka Kolej Aglomeracyjna dla mieszkańców Krakowa i Małopolski
Stanowisko SGiPM w sprawie utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce
  O Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Zostało założone w 1991 r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej, umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi wśród mieszkańców regionu, a także promocja Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą SGiPM reprezentuje gminy i powiaty wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Od 1992 r. Stowarzyszenie wydaje kolorowy kwartalnik "Wspólnota Małopolska". Od 1995 r. nadaje tytuł Małopolanina Roku. Od kilkunastu lat organizuje doroczne plebiscyty m.in. na Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce oraz akcje charytatywne, m.in. "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu". SGiPM aktywne jest także na forum ogólnopolskim, działając w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, której było członkiem-założycielem.   więcej  >>
  Partnerzy
                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski