konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
  Aktualności
 Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
25 maja w siedzibie SGiPM w ramach cyklu comiesięcznych bezpłatnych szkoleń dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych, odbyło się szkolenie nt. zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.   więcej  >>
 Nowe przepisy dla jst - konferencja szkoleniowa
16 maja w Sali Obrad UMK odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski konferencja szkoleniowa nt. nowych przepisów dla jednostek samorządu terytorialnego.   więcej  >>
 II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji
Za nami II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji. Organizatorami byli: GLOBEnergia, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz AGH i Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini.   więcej  >>
  Kalendarz
07.06.2017
Uroczystość wręczenia Tytułów Małopolanina Roku 2016
  Uchwały SGiPM
Stanowisko w sprawie planowanych zmian statusu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
Apel SGiPM w związku z powołaniem Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji
Stanowisko na Konferencję Szybka Kolej Aglomeracyjna dla mieszkańców Krakowa i Małopolski
Stanowisko SGiPM w sprawie utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGIPM z okazji 25-lecia powstania SGiPM
  O Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Zostało założone w 1991 r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej, umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi wśród mieszkańców regionu, a także promocja Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą SGiPM reprezentuje gminy i powiaty wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Od 1992 r. Stowarzyszenie wydaje kolorowy kwartalnik "Wspólnota Małopolska". Od 1995 r. nadaje tytuł Małopolanina Roku. Od kilkunastu lat organizuje doroczne plebiscyty m.in. na Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce oraz akcje charytatywne, m.in. "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu". SGiPM aktywne jest także na forum ogólnopolskim, działając w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, której było członkiem-założycielem.   więcej  >>
  Partnerzy
                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski