Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Służba zdrowia w gminie, powiecie województwie

Konferencja "Służba zdrowia w gminie, powiecie województwie", kolejne z cyklu spotkań dotyczących reform ustrojowych, społecznych i gospodarczych państwa, odbyła się 16 marca 1998 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Poświęcona była reformie systemu opieki zdrowotnej. Gościem konferencji był Janusz Solarz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele środowiska lekarskiego dyskutowali na temat usprawnienia funkcjonowania służby zdrowia i jej miejscu w gminie, powiecie i województwie.