Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Forum Regionów Rzeczypospolitej w Krakowie

20 kwietnia 1998 r. odbyło się w Krakowie spotkanie 200 przedstawicieli środowisk samorządowych z nowych województw - regionów. Organizatorami spotkania były Stowarzyszenie Gmin Małopolski wraz z Federacją Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich. Patronat nad nim roztoczyli Marszałek Sejmu Maciej Płażyński i Premier Jerzy Buzek.

Rząd Jerzego Buzka otrzymał jednomyślne i pełne poparcie w sprawie tworzenia nowych województw i powiatów. "Chodzi nie tylko o przekonywanie siebie nawzajem - powiedział Marszałek Sejmu Maciej Płażyński - ale o oddolny nacisk samorządowców, by osłabić fałszywe wrażenie, że reforma wzbudza jedynie niezadowolenie".

więcej informacji >>>

wydawnictwo pokonferencyjne >>>