Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

76 lat temu powstało Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę europejską. Miało swój rząd i parlament. Z okazji 76 rocznicy uformowania jego struktur w Muzeum Armii Krajowej obchodzącym 15 rocznicę utworzenia odbyło się uroczyste spotkanie Kombatantów.

W programie uroczystości poświęconej także Szarym Szeregom znalazła się m.in. prezentacja sztandarów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty oraz Dzielnicy Północnej Inspektoratu Lwów Miasto AK, wernisaż wystawy pokonkursowej "Zwycięski nasz orle leć - powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej", wystawa "Harcerze Szarych Szeregów w okupowanym Krakowie, projekcje filmów dokumentalnych i kominek pokoleń.

Armia Krajowa była zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego. Już w 1939 roku struktury państwa polskiego przeszły do podziemia - działały władze, sądy, wywiad a nawet szkolnictwo i służba informacyjna. To był polski fenomen, jednak przede wszystkim gotowa do walki z okupantem była podziemna armia, która podejmowała akcje dywersyjne, sabotażowe i odwetowe, chroniła miejscową ludność oraz szykowała się do powstania. Powstanie powszechne nie wybuchło a akcja Burza zakończyła się niepowodzeniem. 19 stycznia 1945 roku gen. Leopold Okulicki rozwiązał AK wzywając żołnierzy do dalszej pracy na rzecz niepodległości.

O faktach tych przypomniał Kazimierz Barczyk, przewodniczący Rady Muzeum Armii Krajowej, jednego z organizatorów spotkania.

Tę historię prześledzić także można w krakowskim Muzeum Armii Krajowej, które w tym roku obchodzić będzie 15-lecie swojej działalności. Pod koniec 2011 roku instytucja ta zajęła odnowiony poaustriacki budynek znajdujący się w centrum miasta obok dworca kolejowego. Rok później powstała atrakcyjna wystawa stała, na której można zobaczyć unikatowe eksponaty.

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>

**********