Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

29 października odbyło się zorganizowane przez SGiPM, redakcję GlobEnergia i Instytut Doradztwa seminarium szkoleniowe pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Małopolsce. Było ono też okazją do przedstawienia nowego projektu ustawy antysmogowej Sejmiku WM.

Otwierjąc seminarium Kzimierz Barczyk, przewodniczący SGiPM powiedział, że problem jakości powietrza pozostaje jednym z istotnych priorytetów ochrony środowiska w Polsce. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu są powszechne niemal w całym kraju, a szczególnie w Polsce południowej. Sytuacja ta powoduje przede wszystkim negatywne skutki dla zdrowia mieszkańców, ale sanowi także zagrożenie dla rozwoju turystyki i generuje wysokie koszty pośrednie dla systemu opieki zdrowotnej, pracodawców i mieszkańców.

**********

Walka ze smogiem - wprowadzenie, Kazimierz Barczyk Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, plik doc >>>

Walka ze smogiem - założenia nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającej w Krakowie ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, plik doc >>>

***********

Prezentacje:

Audyt energetyczny - podstawą dobrej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych
mgr inż. Krzysztof Szczotka
plik pdf >>>

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków
Prof. ndzw. AGH, dr hab. inż. Jacek Zimny
plik pdf >>>

Realizacja działań termomodernizacyjnych w województwie małopolskim
Michał Kaczmarczyk GlobEnergia
plik pdf >>>

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
plik pdf >>>

Termomodernizacja: od przetargu do realizacji
mgr inż. arch. Małgorzata Rybarczyk
plik pdf >>>

**********

W ramach składanego wniosku do NFOŚiGW przez stowarzyszenie HELIOS we współpracy z redakcją GLOBENERGIA oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, na projekt "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - potrzeby środowiskowe, społeczne i ekonomiczne", prosimy o podpisanie deklaracji władz samorządowych do nowego projektu (wzór jest narzucony przez NFOŚIGW). Należy uzupełnić nazwę gminy i dane osoby podpisującej.

Plik deklaracji, doc >>>

Podpisanie deklaracji nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów finansowych teraz i w przyszłości.

Pomoże nam to przy ocenie projektu.

Ilość uczestników projektów jest ograniczona do 20 - decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem
Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski